[CatDroid] Convertir Strings.xml (Android) a Localizable.strings (iOS)

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[CatDroid] Convertir Strings.xml (Android) a Localizable.strings (iOS)

Esteve Aguilera
Per si algú necessita mai passar els strings d'un projecte Android al format per iOS, us deixo un parell d'enllaços:


I com a recurs "extra", una imatge de St. Job, el sant de la paciència, per aquells qui hagin de remenar xCode... Al poble en tenim un a l'esglèsia, i el capellà m'ha fotut fora perque es pensaba que el volía cremar de tantes espelmetes que li he posat...

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [CatDroid] Convertir Strings.xml (Android) a Localizable.strings (iOS)

Guillem
"Estrelleta" al missatge. Gràcies per la info


2012/12/3 Esteve Aguilera <[hidden email]>
Per si algú necessita mai passar els strings d'un projecte Android al format per iOS, us deixo un parell d'enllaços:


I com a recurs "extra", una imatge de St. Job, el sant de la paciència, per aquells qui hagin de remenar xCode... Al poble en tenim un a l'esglèsia, i el capellà m'ha fotut fora perque es pensaba que el volía cremar de tantes espelmetes que li he posat...


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[CatDroid] Re: Convertir Strings.xml (Android) a Localizable.strings (iOS)

Oriol
In reply to this post by Esteve Aguilera
de perles!

El dilluns 3 de desembre de 2012 12:54:46 UTC+1, E. Aguilera va escriure:
Per si algú necessita mai passar els strings d'un projecte Android al format per iOS, us deixo un parell d'enllaços:


I com a recurs "extra", una imatge de St. Job, el sant de la paciència, per aquells qui hagin de remenar xCode... Al poble en tenim un a l'esglèsia, i el capellà m'ha fotut fora perque es pensaba que el volía cremar de tantes espelmetes que li he posat...