[CatDroid] HowTo MapsFragments

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[CatDroid] HowTo MapsFragments

Bernat
Bones!

Avui he estat fent proves i he aconseguit fer anar els map fragments us explico com:

ADL+ 2012-12-13 - Maps API v2 (22 photos) (D'aqui he extret el howto).

1r pas: Crear el projecte a la google api console:


I activar el Google Maps Android.
Imatge en línia 1

2. Un cop alla crearem la api:

Obtenim el hash SDA1 de la nostra clau:

keytool -list -v -keystore mystore.keystore

Y a l'opció Api Acces del console posem:

A0:AA:91:D7:14:06:1D:36:FF:34:DF:64:B3:29:37:C2:6B:7B:35:A8;com.example.package

Molt important el punt i coma!

3. Ens descarreguem el google play service del SDK Manager

4. Creem un projecte nou amb api (Google API)

Dins del projecte, a la carpeta libs afegim el jar de google play service. (el poso al final)

5. Modifiquem el market tal que:

    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
    <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" />
    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />
    <uses-permission android:name="com.google.android.providers.gsf.permission.READ_GSERVICES" />

    <permission
        android:name="com.example.package.wifipedia.permission.MAPS_RECEIVE"
        android:protectionLevel="signature" />

    <uses-permission android:name="com.example.package.permission.MAPS_RECEIVE" />

    <uses-feature
        android:glEsVersion="0x00020000"
        android:required="true" />

   <application>

      ...

      <meta-data
            android:name="com.google.android.maps.v2.API_KEY"
            android:value="La Clau API" />

     ....

    </application>

6. A disfrutar dels fragments:

A partir d'aqui podem afegir el mapa programaticament:

SupportMapFragment mapFragment = SupportMapFragment.newInstance();
        
        FragmentTransaction ft = getSupportFragmentManager().beginTransaction();
        ft.replace(android.R.id.content, mapFragment);
        ft.commit();

O bé desde xml:

<fragment ...
class="com.google.android.gms.maps.SupportFragment" /> (O MapFragment)

7. Recordeu que per poder veure el mapa l'heu de firmar!


google-play-services.jar (309K) Download Attachment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[CatDroid] Re: HowTo MapsFragments

Bernat
Bfff no sé si m'he explciat...


El 14 de desembre de 2012 16:46, Bernat <[hidden email]> ha escrit:
Bones!

Avui he estat fent proves i he aconseguit fer anar els map fragments us explico com:

ADL+ 2012-12-13 - Maps API v2 (22 photos) (D'aqui he extret el howto).

1r pas: Crear el projecte a la google api console:


I activar el Google Maps Android.
Imatge en línia 1

2. Un cop alla crearem la api:

Obtenim el hash SDA1 de la nostra clau:

keytool -list -v -keystore mystore.keystore

Y a l'opció Api Acces del console posem:

A0:AA:91:D7:14:06:1D:36:FF:34:DF:64:B3:29:37:C2:6B:7B:35:A8;com.example.package

Molt important el punt i coma!

3. Ens descarreguem el google play service del SDK Manager

4. Creem un projecte nou amb api (Google API)

Dins del projecte, a la carpeta libs afegim el jar de google play service. (el poso al final)

5. Modifiquem el market tal que:

    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
    <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" />
    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />
    <uses-permission android:name="com.google.android.providers.gsf.permission.READ_GSERVICES" />

    <permission
        android:name="com.example.package.wifipedia.permission.MAPS_RECEIVE"
        android:protectionLevel="signature" />

    <uses-permission android:name="com.example.package.permission.MAPS_RECEIVE" />

    <uses-feature
        android:glEsVersion="0x00020000"
        android:required="true" />

   <application>

      ...

      <meta-data
            android:name="com.google.android.maps.v2.API_KEY"
            android:value="La Clau API" />

     ....

    </application>

6. A disfrutar dels fragments:

A partir d'aqui podem afegir el mapa programaticament:

SupportMapFragment mapFragment = SupportMapFragment.newInstance();
        
        FragmentTransaction ft = getSupportFragmentManager().beginTransaction();
        ft.replace(android.R.id.content, mapFragment);
        ft.commit();

O bé desde xml:

<fragment ...
class="com.google.android.gms.maps.SupportFragment" /> (O MapFragment)

7. Recordeu que per poder veure el mapa l'heu de firmar!


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[CatDroid] Re: [GDG Barcelona] Re: HowTo MapsFragments

Sergi Martínez
Et recomano copiar el projecte dintre del teu workspace (fisicament en disc) aix'i quan l-incloguis et fotra una ruta del tipus "..\....."


2012/12/21 Albert Hernández López <[hidden email]>
Bones,

Gràcies per la info Bernat. He estat fent proves i tinc un parell de dubtes. Aviam si algú en sap resoldre'ls:
  • Per fer-lo funcionar he hagut d'importar el projecte ubicat a la carpeta de l'SDK i crear una dependencia des del meu projecte. Hi ha alguna manera de de que aquest vincle sigui relatiu en lloc de resultar en una ruta absoluta? De l'estil ${ANDROID_HOME}... o similar.

  • D'altra banda, els mapes no es mostren si l'usuari no té configurada una compta de Google Play. Em mostra un botò on insta a l'usuari a fer-se una compta... Ha de ser forçosament així?
Salutacions,

Albert
 2012/12/14 Bernat <[hidden email]>
Bfff no sé si m'he explciat...


El 14 de desembre de 2012 16:46, Bernat <[hidden email]> ha escrit:

Bones!

Avui he estat fent proves i he aconseguit fer anar els map fragments us explico com:

ADL+ 2012-12-13 - Maps API v2 (22 photos) (D'aqui he extret el howto).

1r pas: Crear el projecte a la google api console:


I activar el Google Maps Android.
Imatge en línia 1

2. Un cop alla crearem la api:

Obtenim el hash SDA1 de la nostra clau:

keytool -list -v -keystore mystore.keystore

Y a l'opció Api Acces del console posem:

A0:AA:91:D7:14:06:1D:36:FF:34:DF:64:B3:29:37:C2:6B:7B:35:A8;com.example.package

Molt important el punt i coma!

3. Ens descarreguem el google play service del SDK Manager

4. Creem un projecte nou amb api (Google API)

Dins del projecte, a la carpeta libs afegim el jar de google play service. (el poso al final)

5. Modifiquem el market tal que:

    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
    <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" />
    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />
    <uses-permission android:name="com.google.android.providers.gsf.permission.READ_GSERVICES" />

    <permission
        android:name="com.example.package.wifipedia.permission.MAPS_RECEIVE"
        android:protectionLevel="signature" />

    <uses-permission android:name="com.example.package.permission.MAPS_RECEIVE" />

    <uses-feature
        android:glEsVersion="0x00020000"
        android:required="true" />

   <application>

      ...

      <meta-data
            android:name="com.google.android.maps.v2.API_KEY"
            android:value="La Clau API" />

     ....

    </application>

6. A disfrutar dels fragments:

A partir d'aqui podem afegir el mapa programaticament:

SupportMapFragment mapFragment = SupportMapFragment.newInstance();
        
        FragmentTransaction ft = getSupportFragmentManager().beginTransaction();
        ft.replace(android.R.id.content, mapFragment);
        ft.commit();

O bé desde xml:

<fragment ...
class="com.google.android.gms.maps.SupportFragment" /> (O MapFragment)

7. Recordeu que per poder veure el mapa l'heu de firmar!


--
Hazte miembro en la web del GDG ( http://goo.gl/ngNRi ), y para no perderte nada sigue al GDG Barcelona en Google+ ( http://goo.gl/f3xo4 ), Twitter ( twitter.com/GDGBarcelona ), y su blog ( http://gdgbarcelona.blogspot.com.es/ )
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "GDG Barcelona" de Grupos de Google.
Para publicar una entrada en este grupo, envía un correo electrónico a [hidden email].
 
 

--
Hazte miembro en la web del GDG ( http://goo.gl/ngNRi ), y para no perderte nada sigue al GDG Barcelona en Google+ ( http://goo.gl/f3xo4 ), Twitter ( twitter.com/GDGBarcelona ), y su blog ( http://gdgbarcelona.blogspot.com.es/ )
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "GDG Barcelona" de Grupos de Google.
Para publicar una entrada en este grupo, envía un correo electrónico a [hidden email].
 
 --

Sergi Martínez


[hidden email]