[CatDroid] Lista despegable en actionbar

classic Classic list List threaded Threaded
5 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[CatDroid] Lista despegable en actionbar

Sergi Martínez
Hola bonicos

Alguien ha implementado una lista desplegable en una action bar?

Me estoy liando con ActionProviders y PopupsWindows pero me preguntaba si había algo mejor.

Gracias!

--

Sergi Martínez


[hidden email]
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [CatDroid] Lista despegable en actionbar

Bernat
Pots fer servir el mode de la action bar MODE_NAVIGATION_LIST:


No és massa dificil


2012/12/19 Sergi Martínez <[hidden email]>
Hola bonicos

Alguien ha implementado una lista desplegable en una action bar?

Me estoy liando con ActionProviders y PopupsWindows pero me preguntaba si había algo mejor.

Gracias!

--

Sergi Martínez


[hidden email]

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [CatDroid] Lista despegable en actionbar

Sergi Martínez

No, per que en necesito 2

On Dec 19, 2012 5:52 PM, "Bernat" <[hidden email]> wrote:
Pots fer servir el mode de la action bar MODE_NAVIGATION_LIST:


No és massa dificil


2012/12/19 Sergi Martínez <[hidden email]>
Hola bonicos

Alguien ha implementado una lista desplegable en una action bar?

Me estoy liando con ActionProviders y PopupsWindows pero me preguntaba si había algo mejor.

Gracias!

--

Sergi Martínez


[hidden email]

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [CatDroid] Lista despegable en actionbar

Bernat
AAAAAAAAAAAAAH

EL que pots fer és definir un element del menu.xml amb un custom view.

Dins del onCreateOptionsMenu, fas el inflate, i busques aquell element, fas un cast amb el tipus de vista que necessites, i ja el pots tractar :D


2012/12/19 Sergi Martínez <[hidden email]>

No, per que en necesito 2

On Dec 19, 2012 5:52 PM, "Bernat" <[hidden email]> wrote:
Pots fer servir el mode de la action bar MODE_NAVIGATION_LIST:


No és massa dificil


2012/12/19 Sergi Martínez <[hidden email]>
Hola bonicos

Alguien ha implementado una lista desplegable en una action bar?

Me estoy liando con ActionProviders y PopupsWindows pero me preguntaba si había algo mejor.

Gracias!

--

Sergi Martínez


[hidden email]


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [CatDroid] Lista despegable en actionbar

Sergi Martínez

En eso estaba, pero no es trivial

On Dec 19, 2012 6:40 PM, "Bernat" <[hidden email]> wrote:
AAAAAAAAAAAAAH

EL que pots fer és definir un element del menu.xml amb un custom view.

Dins del onCreateOptionsMenu, fas el inflate, i busques aquell element, fas un cast amb el tipus de vista que necessites, i ja el pots tractar :D


2012/12/19 Sergi Martínez <[hidden email]>

No, per que en necesito 2

On Dec 19, 2012 5:52 PM, "Bernat" <[hidden email]> wrote:
Pots fer servir el mode de la action bar MODE_NAVIGATION_LIST:


No és massa dificil


2012/12/19 Sergi Martínez <[hidden email]>
Hola bonicos

Alguien ha implementado una lista desplegable en una action bar?

Me estoy liando con ActionProviders y PopupsWindows pero me preguntaba si había algo mejor.

Gracias!

--

Sergi Martínez


[hidden email]