[CatDroid] Novell del tot...

classic Classic list List threaded Threaded
5 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[CatDroid] Novell del tot...

Joan Puigvert Ujaldon
Salud companys...
Oriol, veig que ets molt actiu aquí...

Volia demanar-vos si em podrieu orientar per introduir-me al món Catdroid...

Per anticipat, gràcies

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [CatDroid] Novell del tot...

Sergi Martínez
Aqui tens un parell de consells interesants2012/12/7 Joan Puigvert Ujaldon <[hidden email]>
Salud companys...
Oriol, veig que ets molt actiu aquí...

Volia demanar-vos si em podrieu orientar per introduir-me al món Catdroid...

Per anticipat, gràcies
--

Sergi Martínez


[hidden email]
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[CatDroid] Re: Novell del tot...

Oriol
In reply to this post by Joan Puigvert Ujaldon
Molt bo el recull que proposa el Sergi.
També tens els tutorials de Vogella que agafa un tema en concret a cada tutorial i fa varis exercicis.


El divendres 7 de desembre de 2012 10:29:54 UTC+1, Joan Puigvert Ujaldon va escriure:
Salud companys...
Oriol, veig que ets molt actiu aquí...

Volia demanar-vos si em podrieu orientar per introduir-me al món Catdroid...

Per anticipat, gràcies

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [CatDroid] Re: Novell del tot...

Jordi Varela
Molt bó el link Sergi.

Afegeixo dos mes:
Bon dilluns nanos!


2012/12/9 Oriol <[hidden email]>
Molt bo el recull que proposa el Sergi.
També tens els tutorials de Vogella que agafa un tema en concret a cada tutorial i fa varis exercicis.


El divendres 7 de desembre de 2012 10:29:54 UTC+1, Joan Puigvert Ujaldon va escriure:
Salud companys...
Oriol, veig que ets molt actiu aquí...

Volia demanar-vos si em podrieu orientar per introduir-me al món Catdroid...

Per anticipat, gràcies


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[CatDroid] Re: Novell del tot...

Litus
In reply to this post by Joan Puigvert Ujaldon
Si no et surts amb l'anglès (cosa que hauríes de solucionar perque aquest mon es anglès...)
Mirat aquesta web , crec que esta molt be explicadet... jo vaig comprar-li el PDF del curs pero online es free

http://www.sgoliver.net/blog/?page_id=2935


Salut!

El viernes, 7 de diciembre de 2012 10:29:54 UTC+1, Joan Puigvert Ujaldon escribió:
Salud companys...
Oriol, veig que ets molt actiu aquí...

Volia demanar-vos si em podrieu orientar per introduir-me al món Catdroid...

Per anticipat, gràcies