[CatDroid] Re: Al rico BuG del ADT 21 para el niño y la niña

classic Classic list List threaded Threaded
5 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[CatDroid] Re: Al rico BuG del ADT 21 para el niño y la niña

Oriol
Un altre bug de sdk 17. 
Aquest és una mica més perillos . M' ha passat posant un plugin de unity (applicació de unity que corre dintre d'una app nativa en android) i al executar la app em deia que no trobava la classe de la MainActivity:

Te a veure amb utilitzar jars externs.

Us deixo la sol.lució:

http://sastraxi.com/the-solution-to-sdk-17-verifyerrors-and-third-party-jars/El dijous 15 de novembre de 2012 16:50:47 UTC+1, Oriol va escriure:
A vere que en penseu:

En el manifest tinc:
    <uses-sdk
        android:minSdkVersion="7"
        android:targetSdkVersion="15" />

Tinc un emulador amb la 2.3.3 (API 10) per lo tant l'hauria de poder executar a l'emulador. Doncs si li dono a Run, m'obre un nou emulador amb API 16. Vale, però si tinc conectat el mòbil (2.3.6) em dona la posibilitat de seleccionar o l'emulador o el mòbil i en aquest cas sí que puc triar el emulador de la versió 2.3.3 (que em marca amb una creu vermella) però que la app s'hi executa sense cap problema.

I of course: Abans no em passava.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [CatDroid] Re: Al rico BuG del ADT 21 para el niño y la niña

Roc Boronat
De manera que... millor no passa al nou ADT? Jo encara no ho he fet...

Roc Boronat
http://rocboronat.net


El 4 de desembre de 2012 14:42, Oriol <[hidden email]> ha escrit:
Un altre bug de sdk 17. 
Aquest és una mica més perillos . M' ha passat posant un plugin de unity (applicació de unity que corre dintre d'una app nativa en android) i al executar la app em deia que no trobava la classe de la MainActivity:

Te a veure amb utilitzar jars externs.

Us deixo la sol.lució:
El dijous 15 de novembre de 2012 16:50:47 UTC+1, Oriol va escriure:
A vere que en penseu:

En el manifest tinc:
    <uses-sdk
        android:minSdkVersion="7"
        android:targetSdkVersion="15" />

Tinc un emulador amb la 2.3.3 (API 10) per lo tant l'hauria de poder executar a l'emulador. Doncs si li dono a Run, m'obre un nou emulador amb API 16. Vale, però si tinc conectat el mòbil (2.3.6) em dona la posibilitat de seleccionar o l'emulador o el mòbil i en aquest cas sí que puc triar el emulador de la versió 2.3.3 (que em marca amb una creu vermella) però que la app s'hi executa sense cap problema.

I of course: Abans no em passava.

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [CatDroid] Re: Al rico BuG del ADT 21 para el niño y la niña

Rodrigo Pizarro
en general triguen a corregir aquests bugs? 


--
Rodrigo


2012/12/4 Roc Boronat <[hidden email]>
De manera que... millor no passa al nou ADT? Jo encara no ho he fet...

Roc Boronat
http://rocboronat.net


El 4 de desembre de 2012 14:42, Oriol <[hidden email]> ha escrit:

Un altre bug de sdk 17. 
Aquest és una mica més perillos . M' ha passat posant un plugin de unity (applicació de unity que corre dintre d'una app nativa en android) i al executar la app em deia que no trobava la classe de la MainActivity:

Te a veure amb utilitzar jars externs.

Us deixo la sol.lució:
El dijous 15 de novembre de 2012 16:50:47 UTC+1, Oriol va escriure:
A vere que en penseu:

En el manifest tinc:
    <uses-sdk
        android:minSdkVersion="7"
        android:targetSdkVersion="15" />

Tinc un emulador amb la 2.3.3 (API 10) per lo tant l'hauria de poder executar a l'emulador. Doncs si li dono a Run, m'obre un nou emulador amb API 16. Vale, però si tinc conectat el mòbil (2.3.6) em dona la posibilitat de seleccionar o l'emulador o el mòbil i en aquest cas sí que puc triar el emulador de la versió 2.3.3 (que em marca amb una creu vermella) però que la app s'hi executa sense cap problema.

I of course: Abans no em passava.


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [CatDroid] Re: Al rico BuG del ADT 21 para el niño y la niña

Sergi Martínez
en general no els corregeixen


2012/12/4 Rodrigo Pizarro <[hidden email]>
en general triguen a corregir aquests bugs? 


--
Rodrigo2012/12/4 Roc Boronat <[hidden email]>
De manera que... millor no passa al nou ADT? Jo encara no ho he fet...

Roc Boronat
http://rocboronat.net


El 4 de desembre de 2012 14:42, Oriol <[hidden email]> ha escrit:

Un altre bug de sdk 17. 
Aquest és una mica més perillos . M' ha passat posant un plugin de unity (applicació de unity que corre dintre d'una app nativa en android) i al executar la app em deia que no trobava la classe de la MainActivity:

Te a veure amb utilitzar jars externs.

Us deixo la sol.lució:
El dijous 15 de novembre de 2012 16:50:47 UTC+1, Oriol va escriure:
A vere que en penseu:

En el manifest tinc:
    <uses-sdk
        android:minSdkVersion="7"
        android:targetSdkVersion="15" />

Tinc un emulador amb la 2.3.3 (API 10) per lo tant l'hauria de poder executar a l'emulador. Doncs si li dono a Run, m'obre un nou emulador amb API 16. Vale, però si tinc conectat el mòbil (2.3.6) em dona la posibilitat de seleccionar o l'emulador o el mòbil i en aquest cas sí que puc triar el emulador de la versió 2.3.3 (que em marca amb una creu vermella) però que la app s'hi executa sense cap problema.

I of course: Abans no em passava.

--

Sergi Martínez


[hidden email]
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [CatDroid] Re: Al rico BuG del ADT 21 para el niño y la niña

Oriol
En aquest cas crec però que val la pena actualitzar-se.