[CatDroid] Sliding Menu: .zip d'exemple

classic Classic list List threaded Threaded
5 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[CatDroid] Sliding Menu: .zip d'exemple

Roc Boronat
Bones!

Entre ahir i avuí he estat mirant moltes llibreries de sliding menú, ja sabeu, el menú tipus Facebook i Spotify, que "entra" pel costat. La llibreria que més m'ha agradat ha estat aquesta: https://github.com/jfeinstein10/SlidingMenu

El problema, és que al baixar el .zip de la llibreria, he tingut mil problemes. Li faltaven mil cosetes per tocar, estils que no m'agafava (i amb els que no penso lluitar)... algun mètode que no existia a la SherlockActionBar (potser per versions diferents?)

En resum: que us passo el .zip amb el projecte d'exemple i les dues dependències, la del menú lateral i la sherlock, i en teoria és obrir i provar: https://dl.dropbox.com/u/11706624/example-sliding-menu.zip

Si algú té experiència bona amb sliding menu, si us plau, tinc les orelles molt obertes! I no val fer bromes facils.

Salut!
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [CatDroid] Sliding Menu: .zip d'exemple

Sergi Martínez
per que no fas un fork a github i ho publiques?

Naltros utilitzem aquest mateix pero no vam tenir cap problema d'aquests. Ara, naltros fem estil de zero i no utlitzem sherlock.


2012/12/12 Roc Boronat <[hidden email]>
Bones!

Entre ahir i avuí he estat mirant moltes llibreries de sliding menú, ja sabeu, el menú tipus Facebook i Spotify, que "entra" pel costat. La llibreria que més m'ha agradat ha estat aquesta: https://github.com/jfeinstein10/SlidingMenu

El problema, és que al baixar el .zip de la llibreria, he tingut mil problemes. Li faltaven mil cosetes per tocar, estils que no m'agafava (i amb els que no penso lluitar)... algun mètode que no existia a la SherlockActionBar (potser per versions diferents?)

En resum: que us passo el .zip amb el projecte d'exemple i les dues dependències, la del menú lateral i la sherlock, i en teoria és obrir i provar: https://dl.dropbox.com/u/11706624/example-sliding-menu.zip

Si algú té experiència bona amb sliding menu, si us plau, tinc les orelles molt obertes! I no val fer bromes facils.

Salut!--

Sergi Martínez


[hidden email]
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [CatDroid] Sliding Menu: .zip d'exemple

Rubén González
Teniu algún exemple publicat de com us ha quedat amb aquesta llibreria?


2012/12/12 Sergi Martínez <[hidden email]>
per que no fas un fork a github i ho publiques?

Naltros utilitzem aquest mateix pero no vam tenir cap problema d'aquests. Ara, naltros fem estil de zero i no utlitzem sherlock.


2012/12/12 Roc Boronat <[hidden email]>
Bones!

Entre ahir i avuí he estat mirant moltes llibreries de sliding menú, ja sabeu, el menú tipus Facebook i Spotify, que "entra" pel costat. La llibreria que més m'ha agradat ha estat aquesta: https://github.com/jfeinstein10/SlidingMenu

El problema, és que al baixar el .zip de la llibreria, he tingut mil problemes. Li faltaven mil cosetes per tocar, estils que no m'agafava (i amb els que no penso lluitar)... algun mètode que no existia a la SherlockActionBar (potser per versions diferents?)

En resum: que us passo el .zip amb el projecte d'exemple i les dues dependències, la del menú lateral i la sherlock, i en teoria és obrir i provar: https://dl.dropbox.com/u/11706624/example-sliding-menu.zip

Si algú té experiència bona amb sliding menu, si us plau, tinc les orelles molt obertes! I no val fer bromes facils.

Salut!--

Sergi Martínez


[hidden email]

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [CatDroid] Sliding Menu: .zip d'exemple

Sergi Martínez
lo meu es al market pero necesites fer login amb usuari especific, així que no es pot veure 


2012/12/12 Rubén González <[hidden email]>
Teniu algún exemple publicat de com us ha quedat amb aquesta llibreria?


2012/12/12 Sergi Martínez <[hidden email]>
per que no fas un fork a github i ho publiques?

Naltros utilitzem aquest mateix pero no vam tenir cap problema d'aquests. Ara, naltros fem estil de zero i no utlitzem sherlock.


2012/12/12 Roc Boronat <[hidden email]>
Bones!

Entre ahir i avuí he estat mirant moltes llibreries de sliding menú, ja sabeu, el menú tipus Facebook i Spotify, que "entra" pel costat. La llibreria que més m'ha agradat ha estat aquesta: https://github.com/jfeinstein10/SlidingMenu

El problema, és que al baixar el .zip de la llibreria, he tingut mil problemes. Li faltaven mil cosetes per tocar, estils que no m'agafava (i amb els que no penso lluitar)... algun mètode que no existia a la SherlockActionBar (potser per versions diferents?)

En resum: que us passo el .zip amb el projecte d'exemple i les dues dependències, la del menú lateral i la sherlock, i en teoria és obrir i provar: https://dl.dropbox.com/u/11706624/example-sliding-menu.zip

Si algú té experiència bona amb sliding menu, si us plau, tinc les orelles molt obertes! I no val fer bromes facils.

Salut!--

Sergi Martínez


[hidden email]
--

Sergi Martínez


[hidden email]
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [CatDroid] Sliding Menu: .zip d'exemple

Sergi Martínez
Al propi https://github.com/jfeinstein10/SlidingMenu tens exemples


2012/12/12 Sergi Martínez <[hidden email]>
lo meu es al market pero necesites fer login amb usuari especific, així que no es pot veure 


2012/12/12 Rubén González <[hidden email]>
Teniu algún exemple publicat de com us ha quedat amb aquesta llibreria?


2012/12/12 Sergi Martínez <[hidden email]>
per que no fas un fork a github i ho publiques?

Naltros utilitzem aquest mateix pero no vam tenir cap problema d'aquests. Ara, naltros fem estil de zero i no utlitzem sherlock.


2012/12/12 Roc Boronat <[hidden email]>
Bones!

Entre ahir i avuí he estat mirant moltes llibreries de sliding menú, ja sabeu, el menú tipus Facebook i Spotify, que "entra" pel costat. La llibreria que més m'ha agradat ha estat aquesta: https://github.com/jfeinstein10/SlidingMenu

El problema, és que al baixar el .zip de la llibreria, he tingut mil problemes. Li faltaven mil cosetes per tocar, estils que no m'agafava (i amb els que no penso lluitar)... algun mètode que no existia a la SherlockActionBar (potser per versions diferents?)

En resum: que us passo el .zip amb el projecte d'exemple i les dues dependències, la del menú lateral i la sherlock, i en teoria és obrir i provar: https://dl.dropbox.com/u/11706624/example-sliding-menu.zip

Si algú té experiència bona amb sliding menu, si us plau, tinc les orelles molt obertes! I no val fer bromes facils.

Salut!--

Sergi Martínez


[hidden email]
--

Sergi Martínez


[hidden email]--

Sergi Martínez


[hidden email]