[CatDroid] Una altra batalla més... els SeekBar

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[CatDroid] Una altra batalla més... els SeekBar

m3n0R
Bones a tothom!

Suposo que la majoria de vosaltres, algun cop haureu hagut de treballar amb el gran widget SeekBar. Si! Aquell tan fabulós que ens deixa setejar un valor mínim, o que ens deixa setejar el rang d'interval de moviment...

Fa un temps, per un projecte que vaig estar fent, vaig implementar un Custom PreferenceSeekBar, que precissament, em permitia fer això, poder ficar un valor mínim fer avançar el progres de X en X, i no de 1 en 1, com fa per defecte. La cosa és que no he trobat cap custom seekbar que faci això. El comportament del preference seekbar no és el mateix i no em serveix.

Algú ha fet quelcom semblant? Moltes gràcies!
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [CatDroid] Una altra batalla més... els SeekBar

m3n0R
PD: M'he oblidat de dir que hi ha solucions, si, com anar sumant el valor corresponent un cop canvii el progres, però no m'agrada. Me siento sucio xD

-------------------------------------------------------------------------------

César Díez Sánchez 


2012/12/5 m3n0R <[hidden email]>
Bones a tothom!

Suposo que la majoria de vosaltres, algun cop haureu hagut de treballar amb el gran widget SeekBar. Si! Aquell tan fabulós que ens deixa setejar un valor mínim, o que ens deixa setejar el rang d'interval de moviment...

Fa un temps, per un projecte que vaig estar fent, vaig implementar un Custom PreferenceSeekBar, que precissament, em permitia fer això, poder ficar un valor mínim fer avançar el progres de X en X, i no de 1 en 1, com fa per defecte. La cosa és que no he trobat cap custom seekbar que faci això. El comportament del preference seekbar no és el mateix i no em serveix.

Algú ha fet quelcom semblant? Moltes gràcies!