Consell compra portàtil?

classic Classic list List threaded Threaded
6 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Consell compra portàtil?

Josep Antoni Musach
Hola!

Vull canviar el portàtil amb que programo; estic mirant per comprar un i7, mínim 8gb de ram, disc dur ssd... He estat mirant una mica i amb ssd poca cosa hi ha (i molt cara). Estic valorant comprar-lo amb disc dur no ssd i canviar-lo jo mateix per un de ssd.

Quina marca de portàtil em recomaneu? La meva idea inicial és gastar en total uns 700-800 euros.

O si sabeu d'alguna botiga a Barcelona on pugui confeccionar un portàtil a mida...

Moltes gràcies!

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Consell compra portàtil?

Sergi Martínez
Un disc ssd de 250 son uns 100€

Mira mountain.es, me n'han parlat molt be

On Sat, Dec 6, 2014, 00:09 Josep Antoni Musach <[hidden email]> wrote:
Hola!

Vull canviar el portàtil amb que programo; estic mirant per comprar un i7, mínim 8gb de ram, disc dur ssd... He estat mirant una mica i amb ssd poca cosa hi ha (i molt cara). Estic valorant comprar-lo amb disc dur no ssd i canviar-lo jo mateix per un de ssd.

Quina marca de portàtil em recomaneu? La meva idea inicial és gastar en total uns 700-800 euros.

O si sabeu d'alguna botiga a Barcelona on pugui confeccionar un portàtil a mida...

Moltes gràcies!

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Consell compra portàtil?

Josep Jordana
Millor un i5 amb ssd que un i7 amb HD :) També tens models amb 32gb
ssd y HD que també van força be.

Mountain es una bona opció crec també.

Al carrer Sepúlveda pots trobar alguna botiga d'aquestes.

Josep Jordana

[hidden email]
VozTelecom Partner
http://www.adslvoipempresas.com
http://pirenelab.eu2014-12-06 0:11 GMT+01:00 Sergi Martínez <[hidden email]>:

> Un disc ssd de 250 son uns 100€
>
> Mira mountain.es, me n'han parlat molt be
>
>
> On Sat, Dec 6, 2014, 00:09 Josep Antoni Musach <[hidden email]> wrote:
>>
>> Hola!
>>
>> Vull canviar el portàtil amb que programo; estic mirant per comprar un i7,
>> mínim 8gb de ram, disc dur ssd... He estat mirant una mica i amb ssd poca
>> cosa hi ha (i molt cara). Estic valorant comprar-lo amb disc dur no ssd i
>> canviar-lo jo mateix per un de ssd.
>>
>> Quina marca de portàtil em recomaneu? La meva idea inicial és gastar en
>> total uns 700-800 euros.
>>
>> O si sabeu d'alguna botiga a Barcelona on pugui confeccionar un portàtil a
>> mida...
>>
>> Moltes gràcies!
>>
>> --
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>> "Catalonia Android Community Group" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>> email to [hidden email].
>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>
> --
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "Catalonia Android Community Group" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to [hidden email].
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Consell compra portàtil?

Josep Jordana
El outlet de Asus també es una opció.

http://eshop.asus.com/es-ES/restaurados/portatiles-restaurados

Josep Jordana

[hidden email]
VozTelecom Partner
http://www.adslvoipempresas.com
http://pirenelab.eu2014-12-06 14:28 GMT+01:00 Josep Jordana <[hidden email]>:

> Millor un i5 amb ssd que un i7 amb HD :) També tens models amb 32gb
> ssd y HD que també van força be.
>
> Mountain es una bona opció crec també.
>
> Al carrer Sepúlveda pots trobar alguna botiga d'aquestes.
>
> Josep Jordana
>
> [hidden email]
> VozTelecom Partner
> http://www.adslvoipempresas.com
> http://pirenelab.eu
>
>
>
> 2014-12-06 0:11 GMT+01:00 Sergi Martínez <[hidden email]>:
>> Un disc ssd de 250 son uns 100€
>>
>> Mira mountain.es, me n'han parlat molt be
>>
>>
>> On Sat, Dec 6, 2014, 00:09 Josep Antoni Musach <[hidden email]> wrote:
>>>
>>> Hola!
>>>
>>> Vull canviar el portàtil amb que programo; estic mirant per comprar un i7,
>>> mínim 8gb de ram, disc dur ssd... He estat mirant una mica i amb ssd poca
>>> cosa hi ha (i molt cara). Estic valorant comprar-lo amb disc dur no ssd i
>>> canviar-lo jo mateix per un de ssd.
>>>
>>> Quina marca de portàtil em recomaneu? La meva idea inicial és gastar en
>>> total uns 700-800 euros.
>>>
>>> O si sabeu d'alguna botiga a Barcelona on pugui confeccionar un portàtil a
>>> mida...
>>>
>>> Moltes gràcies!
>>>
>>> --
>>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>>> "Catalonia Android Community Group" group.
>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>>> email to [hidden email].
>>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>
>> --
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>> "Catalonia Android Community Group" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>> email to [hidden email].
>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Consell compra portàtil?

Sergi Martínez
In reply to this post by Josep Jordana
Aquí hi estic d'acord. Tinc un portatil i5 amb 8gb i ssd, i vaig comprar un i7/8gb/ssd per tenir un ultralleuger ja que el carrego cada dia

On Sat, Dec 6, 2014, 14:28 Josep Jordana <[hidden email]> wrote:
Millor un i5 amb ssd que un i7 amb HD :) També tens models amb 32gb
ssd y HD que també van força be.

Mountain es una bona opció crec també.

Al carrer Sepúlveda pots trobar alguna botiga d'aquestes.

Josep Jordana

[hidden email]
VozTelecom Partner
http://www.adslvoipempresas.com
http://pirenelab.eu2014-12-06 0:11 GMT+01:00 Sergi Martínez <[hidden email]>:
> Un disc ssd de 250 son uns 100€
>
> Mira mountain.es, me n'han parlat molt be
>
>
> On Sat, Dec 6, 2014, 00:09 Josep Antoni Musach <[hidden email]> wrote:
>>
>> Hola!
>>
>> Vull canviar el portàtil amb que programo; estic mirant per comprar un i7,
>> mínim 8gb de ram, disc dur ssd... He estat mirant una mica i amb ssd poca
>> cosa hi ha (i molt cara). Estic valorant comprar-lo amb disc dur no ssd i
>> canviar-lo jo mateix per un de ssd.
>>
>> Quina marca de portàtil em recomaneu? La meva idea inicial és gastar en
>> total uns 700-800 euros.
>>
>> O si sabeu d'alguna botiga a Barcelona on pugui confeccionar un portàtil a
>> mida...
>>
>> Moltes gràcies!
>>
>> --
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>> "Catalonia Android Community Group" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>> email to [hidden email].
>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>
> --
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "Catalonia Android Community Group" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to [hidden email].
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Consell compra portàtil?

Sergi Martínez

Perdo,he enviat a mitges.

Treient que l'i5 te una nvidia i hi puc jugar i el i7 te una intel, no et pensis que per treballar hi noto massa diferencia.

És mes, l'i5 es un sata2 i l'ssd va a la meitat de velocitat, pero tot i aixi es molt més rápid que quan tenia hd


On Sat, Dec 6, 2014, 14:35 Sergi Martínez <[hidden email]> wrote:
Aquí hi estic d'acord. Tinc un portatil i5 amb 8gb i ssd, i vaig comprar un i7/8gb/ssd per tenir un ultralleuger ja que el carrego cada dia

On Sat, Dec 6, 2014, 14:28 Josep Jordana <[hidden email]> wrote:
Millor un i5 amb ssd que un i7 amb HD :) També tens models amb 32gb
ssd y HD que també van força be.

Mountain es una bona opció crec també.

Al carrer Sepúlveda pots trobar alguna botiga d'aquestes.

Josep Jordana

[hidden email]
VozTelecom Partner
http://www.adslvoipempresas.com
http://pirenelab.eu2014-12-06 0:11 GMT+01:00 Sergi Martínez <[hidden email]>:
> Un disc ssd de 250 son uns 100€
>
> Mira mountain.es, me n'han parlat molt be
>
>
> On Sat, Dec 6, 2014, 00:09 Josep Antoni Musach <[hidden email]> wrote:
>>
>> Hola!
>>
>> Vull canviar el portàtil amb que programo; estic mirant per comprar un i7,
>> mínim 8gb de ram, disc dur ssd... He estat mirant una mica i amb ssd poca
>> cosa hi ha (i molt cara). Estic valorant comprar-lo amb disc dur no ssd i
>> canviar-lo jo mateix per un de ssd.
>>
>> Quina marca de portàtil em recomaneu? La meva idea inicial és gastar en
>> total uns 700-800 euros.
>>
>> O si sabeu d'alguna botiga a Barcelona on pugui confeccionar un portàtil a
>> mida...
>>
>> Moltes gràcies!
>>
>> --
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>> "Catalonia Android Community Group" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>> email to [hidden email].
>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>
> --
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "Catalonia Android Community Group" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to [hidden email].
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.