Fwd: [sudoers-barcelona] Promoció GitHub per a estudiants (o qui encara tingui una adreça .edu)

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Fwd: [sudoers-barcelona] Promoció GitHub per a estudiants (o qui encara tingui una adreça .edu)

Jordi Varela
Os redirijo un correo de la lista de sudoers, que estoy seguro que puede ser interesante :-)

Un saludo!

---------- Forwarded message ----------
From: Dario Castañé <[hidden email]>
Date: 2014-10-09 9:39 GMT+02:00
Subject: [sudoers-barcelona] Promoció GitHub per a estudiants (o qui encara tingui una adreça .edu)
To: [hidden email]


Bon dia sudoers,

Avui m'ha arribat aquest pack educatiu de GitHub per a tothom que tingui
una adreça .edu (la condició per ser considerat com estudiant):
https://education.github.com/pack

Entre les coses interessants, hi ha 100$ a Digital Ocean i un pla micro
de GitHub.

Només cal que aneu al vostre perfil de GitHub i afegir-hi la vostra
adreça .edu (en el meu cas, una @uoc.edu). Un cop emplenat el formulari,
en uns minuts us arribarà un primer correu de GitHub confirmant que et
pugen el pla a micro.

Salut,

Dario Castañé
https://twitter.com/im_dario

--
Heu rebut aquest missatge perquè esteu subscrit al grup "Sudoers Barcelona" de Google Grups.
Per cancel·lar la subscripció a aquest grup i deixar de rebre els seus missatges, envieu un correu electrònic a [hidden email].
Per veure més opcions, visiteu https://groups.google.com/d/optout.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Fwd: [sudoers-barcelona] Promoció GitHub per a estudiants (o qui encara tingui una adreça .edu)

jjvaca
Em  cago en la urv i la seva manca de ficar el .cat!

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sudoers-barcelona] Promoció GitHub per a estudiants (o qui encara tingui una adreça .edu)

jjvaca
In reply to this post by Jordi Varela
Yupi!
m'han acceptat un compte de la URV.cat

laheliadoparda.com sobreviurà 20 mesos més a DigitalOcean...

El jueves, 9 de octubre de 2014 17:01:13 UTC+2, Jordi Varela escribió:
Os redirijo un correo de la lista de sudoers, que estoy seguro que puede ser interesante :-)

Un saludo!

---------- Forwarded message ----------
From: Dario Castañé <<a href="javascript:" target="_blank" gdf-obfuscated-mailto="9xyubjd6osIJ" onmousedown="this.href='javascript:';return true;" onclick="this.href='javascript:';return true;">i...@...>
Date: 2014-10-09 9:39 GMT+02:00
Subject: [sudoers-barcelona] Promoció GitHub per a estudiants (o qui encara tingui una adreça .edu)
To: <a href="javascript:" target="_blank" gdf-obfuscated-mailto="9xyubjd6osIJ" onmousedown="this.href='javascript:';return true;" onclick="this.href='javascript:';return true;">sudoers-...@googlegroups.com


Bon dia sudoers,

Avui m'ha arribat aquest pack educatiu de GitHub per a tothom que tingui
una adreça .edu (la condició per ser considerat com estudiant):
<a href="https://education.github.com/pack" target="_blank" onmousedown="this.href='https://www.google.com/url?q\75https%3A%2F%2Feducation.github.com%2Fpack\46sa\75D\46sntz\0751\46usg\75AFQjCNHbpdqvm4IciKNMxUPoDv3UgIAR1g';return true;" onclick="this.href='https://www.google.com/url?q\75https%3A%2F%2Feducation.github.com%2Fpack\46sa\75D\46sntz\0751\46usg\75AFQjCNHbpdqvm4IciKNMxUPoDv3UgIAR1g';return true;">https://education.github.com/pack

Entre les coses interessants, hi ha 100$ a Digital Ocean i un pla micro
de GitHub.

Només cal que aneu al vostre perfil de GitHub i afegir-hi la vostra
adreça .edu (en el meu cas, una @<a href="http://uoc.edu" target="_blank" onmousedown="this.href='http://www.google.com/url?q\75http%3A%2F%2Fuoc.edu\46sa\75D\46sntz\0751\46usg\75AFQjCNHebyvs3L1Cg7rUG7MvmuJeZjYaLQ';return true;" onclick="this.href='http://www.google.com/url?q\75http%3A%2F%2Fuoc.edu\46sa\75D\46sntz\0751\46usg\75AFQjCNHebyvs3L1Cg7rUG7MvmuJeZjYaLQ';return true;">uoc.edu). Un cop emplenat el formulari,
en uns minuts us arribarà un primer correu de GitHub confirmant que et
pugen el pla a micro.

Salut,

Dario Castañé
<a href="https://twitter.com/im_dario" target="_blank" onmousedown="this.href='https://www.google.com/url?q\75https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fim_dario\46sa\75D\46sntz\0751\46usg\75AFQjCNGAX9yaUIlynTFgPHmQ35ViK1YYfQ';return true;" onclick="this.href='https://www.google.com/url?q\75https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fim_dario\46sa\75D\46sntz\0751\46usg\75AFQjCNGAX9yaUIlynTFgPHmQ35ViK1YYfQ';return true;">https://twitter.com/im_dario

--
Heu rebut aquest missatge perquè esteu subscrit al grup "Sudoers Barcelona" de Google Grups.
Per cancel·lar la subscripció a aquest grup i deixar de rebre els seus missatges, envieu un correu electrònic a <a href="javascript:" target="_blank" gdf-obfuscated-mailto="9xyubjd6osIJ" onmousedown="this.href='javascript:';return true;" onclick="this.href='javascript:';return true;">sudoers-barcel...@googlegroups.com.
Per veure més opcions, visiteu <a href="https://groups.google.com/d/optout" target="_blank" onmousedown="this.href='https://groups.google.com/d/optout';return true;" onclick="this.href='https://groups.google.com/d/optout';return true;">https://groups.google.com/d/optout.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.