HackatH2On

classic Classic list List threaded Threaded
6 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

HackatH2On

Josep Jordana

Dons un altre Hackathon :) aquest amb la temàtica del Aigua http://www.hackath2on.com Queden poque plaçes, feu via. El lloc es el Museu Agbar de les Aigües:

La part interessant :D

A més de l’oportunitat de formar part d’una gran festa de creativitat, hi haurà premis per a les millors apps:

 1. L’equip guanyador rebrà 3.000 euros*.
 2. Hi haurà també un possible accèssit de 1.500 euros*.

A més hi haurà obsequis per a tots els participants.

* Premi subjecte a la legislació fiscal vigent amb les retencions legals practicades.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: HackatH2On

Sergi Martínez

Em vaig mirar les condicions, i diria que el museu reté els drets del que es faci. Mec!


On Fri, Mar 13, 2015, 21:01 Josep Jordana <[hidden email]> wrote:

Dons un altre Hackathon :) aquest amb la temàtica del Aigua http://www.hackath2on.com Queden poque plaçes, feu via. El lloc es el Museu Agbar de les Aigües:

La part interessant :D

A més de l’oportunitat de formar part d’una gran festa de creativitat, hi haurà premis per a les millors apps:

 1. L’equip guanyador rebrà 3.000 euros*.
 2. Hi haurà també un possible accèssit de 1.500 euros*.

A més hi haurà obsequis per a tots els participants.

* Premi subjecte a la legislació fiscal vigent amb les retencions legals practicades.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: HackatH2On

Josep Jordana

Cert Sergi, a més a més hi veig certes contradiccions. Comença amb una cosa que sembla LGPL, després es queda els drets i finalment ho suavitza. Si hi ha explotació econòmica te que haver-hi un acord. Crec que ni tan sols correspon als interesos de Agbar... I crec que aquestes directives son un copy/paste de Agbar

Son els mateixos que van organitzar el BMW i aquí era el tema mes open. Tot i així 3000€ donen per suficients cerveses com per oblidar el mal tràngol :)

I parlant de cerveses ja toque no?

El divendres, 13 març de 2015 21:17:03 UTC+1, Sergi Martínez va escriure:

Em vaig mirar les condicions, i diria que el museu reté els drets del que es faci. Mec!


On Fri, Mar 13, 2015, 21:01 Josep Jordana <<a href="javascript:" target="_blank" gdf-obfuscated-mailto="aWE6DTUAOiwJ" rel="nofollow" onmousedown="this.href='javascript:';return true;" onclick="this.href='javascript:';return true;">jos...@...> wrote:

Dons un altre Hackathon :) aquest amb la temàtica del Aigua <a href="http://www.hackath2on.com" target="_blank" rel="nofollow" onmousedown="this.href='http://www.google.com/url?q\75http%3A%2F%2Fwww.hackath2on.com\46sa\75D\46sntz\0751\46usg\75AFQjCNEy0IH1IU4GYo_FUuA3IdZyaoUZzQ';return true;" onclick="this.href='http://www.google.com/url?q\75http%3A%2F%2Fwww.hackath2on.com\46sa\75D\46sntz\0751\46usg\75AFQjCNEy0IH1IU4GYo_FUuA3IdZyaoUZzQ';return true;">http://www.hackath2on.com Queden poque plaçes, feu via. El lloc es el Museu Agbar de les Aigües:

La part interessant :D

A més de l’oportunitat de formar part d’una gran festa de creativitat, hi haurà premis per a les millors apps:

 1. L’equip guanyador rebrà 3.000 euros*.
 2. Hi haurà també un possible accèssit de 1.500 euros*.

A més hi haurà obsequis per a tots els participants.

* Premi subjecte a la legislació fiscal vigent amb les retencions legals practicades.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to <a href="javascript:" target="_blank" gdf-obfuscated-mailto="aWE6DTUAOiwJ" rel="nofollow" onmousedown="this.href='javascript:';return true;" onclick="this.href='javascript:';return true;">CatDroid+u...@googlegroups.com.
For more options, visit <a href="https://groups.google.com/d/optout" target="_blank" rel="nofollow" onmousedown="this.href='https://groups.google.com/d/optout';return true;" onclick="this.href='https://groups.google.com/d/optout';return true;">https://groups.google.com/d/optout.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: HackatH2On

Josep Jordana
Sembla que la redacció ha esta feta a 2 mans... He parlat amb La Mandarina i la intenció del Museu no es vendre la aplicació ni tindre codi tancat, a diferencia del de BMW que crec que si. L'objectiu es mes celebrar el dia del aigua i veure si es pot fer alguna cosa interessant.

Jo miraré d'anar-hi amb algú de la wikipedia... a veure si en puc convèncer algun.

Birres!


Josep Jordana

2015-03-14 10:16 GMT+01:00 Josep Jordana <[hidden email]>:

Cert Sergi, a més a més hi veig certes contradiccions. Comença amb una cosa que sembla LGPL, després es queda els drets i finalment ho suavitza. Si hi ha explotació econòmica te que haver-hi un acord. Crec que ni tan sols correspon als interesos de Agbar... I crec que aquestes directives son un copy/paste de Agbar

Son els mateixos que van organitzar el BMW i aquí era el tema mes open. Tot i així 3000€ donen per suficients cerveses com per oblidar el mal tràngol :)

I parlant de cerveses ja toque no?

El divendres, 13 març de 2015 21:17:03 UTC+1, Sergi Martínez va escriure:

Em vaig mirar les condicions, i diria que el museu reté els drets del que es faci. Mec!


On Fri, Mar 13, 2015, 21:01 Josep Jordana <[hidden email]> wrote:

Dons un altre Hackathon :) aquest amb la temàtica del Aigua http://www.hackath2on.com Queden poque plaçes, feu via. El lloc es el Museu Agbar de les Aigües:

La part interessant :D

A més de l’oportunitat de formar part d’una gran festa de creativitat, hi haurà premis per a les millors apps:

 1. L’equip guanyador rebrà 3.000 euros*.
 2. Hi haurà també un possible accèssit de 1.500 euros*.

A més hi haurà obsequis per a tots els participants.

* Premi subjecte a la legislació fiscal vigent amb les retencions legals practicades.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to CatDroid+u...@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: HackatH2On

Sergi Martínez

Molt maques les intencions, però mentre per escrit posi el que posa, ho sento pero no hi jugo


On Mon, Mar 16, 2015, 18:00 Josep Jordana <[hidden email]> wrote:
Sembla que la redacció ha esta feta a 2 mans... He parlat amb La Mandarina i la intenció del Museu no es vendre la aplicació ni tindre codi tancat, a diferencia del de BMW que crec que si. L'objectiu es mes celebrar el dia del aigua i veure si es pot fer alguna cosa interessant.

Jo miraré d'anar-hi amb algú de la wikipedia... a veure si en puc convèncer algun.

Birres!


Josep Jordana

2015-03-14 10:16 GMT+01:00 Josep Jordana <[hidden email]>:

Cert Sergi, a més a més hi veig certes contradiccions. Comença amb una cosa que sembla LGPL, després es queda els drets i finalment ho suavitza. Si hi ha explotació econòmica te que haver-hi un acord. Crec que ni tan sols correspon als interesos de Agbar... I crec que aquestes directives son un copy/paste de Agbar

Son els mateixos que van organitzar el BMW i aquí era el tema mes open. Tot i així 3000€ donen per suficients cerveses com per oblidar el mal tràngol :)

I parlant de cerveses ja toque no?

El divendres, 13 març de 2015 21:17:03 UTC+1, Sergi Martínez va escriure:

Em vaig mirar les condicions, i diria que el museu reté els drets del que es faci. Mec!


On Fri, Mar 13, 2015, 21:01 Josep Jordana <[hidden email]> wrote:

Dons un altre Hackathon :) aquest amb la temàtica del Aigua http://www.hackath2on.com Queden poque plaçes, feu via. El lloc es el Museu Agbar de les Aigües:

La part interessant :D

A més de l’oportunitat de formar part d’una gran festa de creativitat, hi haurà premis per a les millors apps:

 1. L’equip guanyador rebrà 3.000 euros*.
 2. Hi haurà també un possible accèssit de 1.500 euros*.

A més hi haurà obsequis per a tots els participants.

* Premi subjecte a la legislació fiscal vigent amb les retencions legals practicades.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to CatDroid+u...@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: HackatH2On

Josep Jordana
Dons tindré que buscar una altra escusa per veure'ns, ja que no em fas cas de l hackathon ni de les birres :)


Josep Jordana2015-03-16 21:09 GMT+01:00 Sergi Martínez <[hidden email]>:

Molt maques les intencions, però mentre per escrit posi el que posa, ho sento pero no hi jugo


On Mon, Mar 16, 2015, 18:00 Josep Jordana <[hidden email]> wrote:
Sembla que la redacció ha esta feta a 2 mans... He parlat amb La Mandarina i la intenció del Museu no es vendre la aplicació ni tindre codi tancat, a diferencia del de BMW que crec que si. L'objectiu es mes celebrar el dia del aigua i veure si es pot fer alguna cosa interessant.

Jo miraré d'anar-hi amb algú de la wikipedia... a veure si en puc convèncer algun.

Birres!


Josep Jordana

2015-03-14 10:16 GMT+01:00 Josep Jordana <[hidden email]>:

Cert Sergi, a més a més hi veig certes contradiccions. Comença amb una cosa que sembla LGPL, després es queda els drets i finalment ho suavitza. Si hi ha explotació econòmica te que haver-hi un acord. Crec que ni tan sols correspon als interesos de Agbar... I crec que aquestes directives son un copy/paste de Agbar

Son els mateixos que van organitzar el BMW i aquí era el tema mes open. Tot i així 3000€ donen per suficients cerveses com per oblidar el mal tràngol :)

I parlant de cerveses ja toque no?

El divendres, 13 març de 2015 21:17:03 UTC+1, Sergi Martínez va escriure:

Em vaig mirar les condicions, i diria que el museu reté els drets del que es faci. Mec!


On Fri, Mar 13, 2015, 21:01 Josep Jordana <[hidden email]> wrote:

Dons un altre Hackathon :) aquest amb la temàtica del Aigua http://www.hackath2on.com Queden poque plaçes, feu via. El lloc es el Museu Agbar de les Aigües:

La part interessant :D

A més de l’oportunitat de formar part d’una gran festa de creativitat, hi haurà premis per a les millors apps:

 1. L’equip guanyador rebrà 3.000 euros*.
 2. Hi haurà també un possible accèssit de 1.500 euros*.

A més hi haurà obsequis per a tots els participants.

* Premi subjecte a la legislació fiscal vigent amb les retencions legals practicades.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to CatDroid+u...@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.