Re: Registrar nom d'aplicació (Market/AppStore)

classic Classic list List threaded Threaded
5 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Registrar nom d'aplicació (Market/AppStore)

Ivan-2
Hola,

Sento reobrir el tema.

En el meu cas vaig fer una app en android i la vaig pujar al Google Play anomenada Airecat.

Ara fa un temps, la generalitat va publicar un altra app però inicialment amb el nom Aire.cat. Al cap de no gaire li van posar el mateix nom, Airecat sense el punt.

Per tant, actualment, sí es pot posar el mateix nom inclòs si es exactament del mateix tema.

Salutacions,El dimarts, 26 juny de 2012 9:44:30 UTC+2, Sergi Martínez va escriure:
Exacte. El problema que vaig tenir es que van pujar una app per fer una prova amb el nom bo, la van borrar i després no permetia crear una altra amb el mateix nom

2012/6/26 Roc Boronat <<a href="javascript:" target="_blank" gdf-obfuscated-mailto="Ou5_we7JJfwJ" rel="nofollow" onmousedown="this.href='javascript:';return true;" onclick="this.href='javascript:';return true;">r...@...>
Crec que és a l'AppStore on no hi poden haver diferents apps amb el mateix nom.

Roc Boronat
<a href="http://rocboronat.net/" target="_blank" rel="nofollow" onmousedown="this.href='http://www.google.com/url?q\75http%3A%2F%2Frocboronat.net%2F\46sa\75D\46sntz\0751\46usg\75AFQjCNGyx3X15b6yQrHU0uqhN64LNke6tw';return true;" onclick="this.href='http://www.google.com/url?q\75http%3A%2F%2Frocboronat.net%2F\46sa\75D\46sntz\0751\46usg\75AFQjCNGyx3X15b6yQrHU0uqhN64LNke6tw';return true;">http://rocboronat.net


El 26 de juny de 2012 5:56, Bernat <<a href="javascript:" target="_blank" gdf-obfuscated-mailto="Ou5_we7JJfwJ" rel="nofollow" onmousedown="this.href='javascript:';return true;" onclick="this.href='javascript:';return true;">berna...@...> ha escrit:

Crec que no, em sona que el Sergi va tenir problemes x aixo oi?

Perdoneu la brevetat i les faltes tipografiques, reponc de del móbil.

El 26/06/2012 05:51, "Esteve Aguilera" <<a href="javascript:" target="_blank" gdf-obfuscated-mailto="Ou5_we7JJfwJ" rel="nofollow" onmousedown="this.href='javascript:';return true;" onclick="this.href='javascript:';return true;">estevea...@...> escribió:

Jo creia que al Google Play dues apps podien tenir el mateix nom mentre tinguessin el packagename diferent...

On Jun 25, 2012 5:47 PM, "Andreas Blick" <<a href="javascript:" target="_blank" gdf-obfuscated-mailto="Ou5_we7JJfwJ" rel="nofollow" onmousedown="this.href='javascript:';return true;" onclick="this.href='javascript:';return true;">aquari...@...> wrote:
En el AppStore puedes registrar una App sin subirla. No hace falta ni HelloWorld ni nada. De esta manera te reservas el nombre ...On 25/06/2012, at 16:48, Jordi - wakumaku <<a href="javascript:" target="_blank" gdf-obfuscated-mailto="Ou5_we7JJfwJ" rel="nofollow" onmousedown="this.href='javascript:';return true;" onclick="this.href='javascript:';return true;">waku...@...> wrote:

just estava llegint ara per Stackoverflow aquesta solució i em sembla que en hi ha prou.

Vaig a veure l'appstore si funciona igual :)

Jordi
-------------------
<a href="http://wakumaku.com" target="_blank" rel="nofollow" onmousedown="this.href='http://www.google.com/url?q\75http%3A%2F%2Fwakumaku.com\46sa\75D\46sntz\0751\46usg\75AFQjCNHqtLzbU3Ort1C-YzLePXhX883N8Q';return true;" onclick="this.href='http://www.google.com/url?q\75http%3A%2F%2Fwakumaku.com\46sa\75D\46sntz\0751\46usg\75AFQjCNHqtLzbU3Ort1C-YzLePXhX883N8Q';return true;">http://wakumaku.com2012/6/25 Bernat <<a href="javascript:" target="_blank" gdf-obfuscated-mailto="Ou5_we7JJfwJ" rel="nofollow" onmousedown="this.href='javascript:';return true;" onclick="this.href='javascript:';return true;">berna...@...>

No crec, pero pots crear la app, rolno hello world i penjarla, despres la deactives i ja ho tens


--

Sergi Martínez


<a href="javascript:" target="_blank" gdf-obfuscated-mailto="Ou5_we7JJfwJ" rel="nofollow" onmousedown="this.href='javascript:';return true;" onclick="this.href='javascript:';return true;">sergi.m...@...
<a href="http://sergiandreplace.com" target="_blank" rel="nofollow" onmousedown="this.href='http://www.google.com/url?q\75http%3A%2F%2Fsergiandreplace.com\46sa\75D\46sntz\0751\46usg\75AFQjCNFBVQcTiF4qJuwq_2tkJQDQJ_JdQw';return true;" onclick="this.href='http://www.google.com/url?q\75http%3A%2F%2Fsergiandreplace.com\46sa\75D\46sntz\0751\46usg\75AFQjCNFBVQcTiF4qJuwq_2tkJQDQJ_JdQw';return true;">http://sergiandreplace.com

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Registrar nom d'aplicació (Market/AppStore)

Jordi Urmeneta

Hola,

Crec q el nom complet té en compte el package.

On 16 Feb 2015 12:13, "Ivan" <[hidden email]> wrote:
Hola,

Sento reobrir el tema.

En el meu cas vaig fer una app en android i la vaig pujar al Google Play anomenada Airecat.

Ara fa un temps, la generalitat va publicar un altra app però inicialment amb el nom Aire.cat. Al cap de no gaire li van posar el mateix nom, Airecat sense el punt.

Per tant, actualment, sí es pot posar el mateix nom inclòs si es exactament del mateix tema.

Salutacions,El dimarts, 26 juny de 2012 9:44:30 UTC+2, Sergi Martínez va escriure:
Exacte. El problema que vaig tenir es que van pujar una app per fer una prova amb el nom bo, la van borrar i després no permetia crear una altra amb el mateix nom

2012/6/26 Roc Boronat <[hidden email]>
Crec que és a l'AppStore on no hi poden haver diferents apps amb el mateix nom.

Roc Boronat
http://rocboronat.net


El 26 de juny de 2012 5:56, Bernat <[hidden email]> ha escrit:

Crec que no, em sona que el Sergi va tenir problemes x aixo oi?

Perdoneu la brevetat i les faltes tipografiques, reponc de del móbil.

El 26/06/2012 05:51, "Esteve Aguilera" <[hidden email]> escribió:

Jo creia que al Google Play dues apps podien tenir el mateix nom mentre tinguessin el packagename diferent...

On Jun 25, 2012 5:47 PM, "Andreas Blick" <[hidden email]> wrote:
En el AppStore puedes registrar una App sin subirla. No hace falta ni HelloWorld ni nada. De esta manera te reservas el nombre ...On 25/06/2012, at 16:48, Jordi - wakumaku <[hidden email]> wrote:

just estava llegint ara per Stackoverflow aquesta solució i em sembla que en hi ha prou.

Vaig a veure l'appstore si funciona igual :)

Jordi
-------------------


2012/6/25 Bernat <[hidden email]>

No crec, pero pots crear la app, rolno hello world i penjarla, despres la deactives i ja ho tens


--

Sergi Martínez


[hidden email]

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Registrar nom d'aplicació (Market/AppStore)

Ivan-2
Hola de nou,

En aquest cas no em lucro amb l'aplicació però en altres casos en que un altra app es posés el mateix nom que la app que has desenvolupat es podria sol·licitar a Google que fes alguna cosa com avisar per a que li canviïn de nom o retirar-la del play?

Salutacions!

On Monday, February 16, 2015 at 2:27:04 PM UTC+1, jurmeneta wrote:

Hola,

Crec q el nom complet té en compte el package.

On 16 Feb 2015 12:13, "Ivan" <<a href="javascript:" target="_blank" gdf-obfuscated-mailto="1fBSopDNXmMJ" rel="nofollow" onmousedown="this.href='javascript:';return true;" onclick="this.href='javascript:';return true;">ivan.pic...@...> wrote:
Hola,

Sento reobrir el tema.

En el meu cas vaig fer una app en android i la vaig pujar al Google Play anomenada Airecat.

Ara fa un temps, la generalitat va publicar un altra app però inicialment amb el nom Aire.cat. Al cap de no gaire li van posar el mateix nom, Airecat sense el punt.

Per tant, actualment, sí es pot posar el mateix nom inclòs si es exactament del mateix tema.

Salutacions,El dimarts, 26 juny de 2012 9:44:30 UTC+2, Sergi Martínez va escriure:
Exacte. El problema que vaig tenir es que van pujar una app per fer una prova amb el nom bo, la van borrar i després no permetia crear una altra amb el mateix nom

2012/6/26 Roc Boronat <[hidden email]>
Crec que és a l'AppStore on no hi poden haver diferents apps amb el mateix nom.

Roc Boronat
<a href="http://rocboronat.net/" rel="nofollow" target="_blank" onmousedown="this.href='http://www.google.com/url?q\75http%3A%2F%2Frocboronat.net%2F\46sa\75D\46sntz\0751\46usg\75AFQjCNGyx3X15b6yQrHU0uqhN64LNke6tw';return true;" onclick="this.href='http://www.google.com/url?q\75http%3A%2F%2Frocboronat.net%2F\46sa\75D\46sntz\0751\46usg\75AFQjCNGyx3X15b6yQrHU0uqhN64LNke6tw';return true;">http://rocboronat.net


El 26 de juny de 2012 5:56, Bernat <[hidden email]> ha escrit:

Crec que no, em sona que el Sergi va tenir problemes x aixo oi?

Perdoneu la brevetat i les faltes tipografiques, reponc de del móbil.

El 26/06/2012 05:51, "Esteve Aguilera" <[hidden email]> escribió:

Jo creia que al Google Play dues apps podien tenir el mateix nom mentre tinguessin el packagename diferent...

On Jun 25, 2012 5:47 PM, "Andreas Blick" <[hidden email]> wrote:
En el AppStore puedes registrar una App sin subirla. No hace falta ni HelloWorld ni nada. De esta manera te reservas el nombre ...On 25/06/2012, at 16:48, Jordi - wakumaku <[hidden email]> wrote:

just estava llegint ara per Stackoverflow aquesta solució i em sembla que en hi ha prou.

Vaig a veure l'appstore si funciona igual :)

Jordi
-------------------
<a href="http://wakumaku.com" rel="nofollow" target="_blank" onmousedown="this.href='http://www.google.com/url?q\75http%3A%2F%2Fwakumaku.com\46sa\75D\46sntz\0751\46usg\75AFQjCNHqtLzbU3Ort1C-YzLePXhX883N8Q';return true;" onclick="this.href='http://www.google.com/url?q\75http%3A%2F%2Fwakumaku.com\46sa\75D\46sntz\0751\46usg\75AFQjCNHqtLzbU3Ort1C-YzLePXhX883N8Q';return true;">http://wakumaku.com2012/6/25 Bernat <[hidden email]>

No crec, pero pots crear la app, rolno hello world i penjarla, despres la deactives i ja ho tens


--

Sergi Martínez


[hidden email]
<a href="http://sergiandreplace.com" rel="nofollow" target="_blank" onmousedown="this.href='http://www.google.com/url?q\75http%3A%2F%2Fsergiandreplace.com\46sa\75D\46sntz\0751\46usg\75AFQjCNFBVQcTiF4qJuwq_2tkJQDQJ_JdQw';return true;" onclick="this.href='http://www.google.com/url?q\75http%3A%2F%2Fsergiandreplace.com\46sa\75D\46sntz\0751\46usg\75AFQjCNFBVQcTiF4qJuwq_2tkJQDQJ_JdQw';return true;">http://sergiandreplace.com

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to <a href="javascript:" target="_blank" gdf-obfuscated-mailto="1fBSopDNXmMJ" rel="nofollow" onmousedown="this.href='javascript:';return true;" onclick="this.href='javascript:';return true;">CatDroid+u...@googlegroups.com.
For more options, visit <a href="https://groups.google.com/d/optout" target="_blank" rel="nofollow" onmousedown="this.href='https://groups.google.com/d/optout';return true;" onclick="this.href='https://groups.google.com/d/optout';return true;">https://groups.google.com/d/optout.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Registrar nom d'aplicació (Market/AppStore)

Esteve Aguilera

Jo crec que si no tens el nom registrat legalment google no es ficarà per el mig...

A no ser que sigui un cas molt descarat que pugui induir a l'usuari a pensar que una altre app és la teva, copiant icona, etc...

Esteve Aguilera
@esteveaguilera
Fewlaps S.C
www.fewlaps.com

On Feb 17, 2015 1:22 PM, "Ivan" <[hidden email]> wrote:
Hola de nou,

En aquest cas no em lucro amb l'aplicació però en altres casos en que un altra app es posés el mateix nom que la app que has desenvolupat es podria sol·licitar a Google que fes alguna cosa com avisar per a que li canviïn de nom o retirar-la del play?

Salutacions!

On Monday, February 16, 2015 at 2:27:04 PM UTC+1, jurmeneta wrote:

Hola,

Crec q el nom complet té en compte el package.

On 16 Feb 2015 12:13, "Ivan" <[hidden email]> wrote:
Hola,

Sento reobrir el tema.

En el meu cas vaig fer una app en android i la vaig pujar al Google Play anomenada Airecat.

Ara fa un temps, la generalitat va publicar un altra app però inicialment amb el nom Aire.cat. Al cap de no gaire li van posar el mateix nom, Airecat sense el punt.

Per tant, actualment, sí es pot posar el mateix nom inclòs si es exactament del mateix tema.

Salutacions,El dimarts, 26 juny de 2012 9:44:30 UTC+2, Sergi Martínez va escriure:
Exacte. El problema que vaig tenir es que van pujar una app per fer una prova amb el nom bo, la van borrar i després no permetia crear una altra amb el mateix nom

2012/6/26 Roc Boronat <[hidden email]>
Crec que és a l'AppStore on no hi poden haver diferents apps amb el mateix nom.

Roc Boronat
http://rocboronat.net


El 26 de juny de 2012 5:56, Bernat <[hidden email]> ha escrit:

Crec que no, em sona que el Sergi va tenir problemes x aixo oi?

Perdoneu la brevetat i les faltes tipografiques, reponc de del móbil.

El 26/06/2012 05:51, "Esteve Aguilera" <[hidden email]> escribió:

Jo creia que al Google Play dues apps podien tenir el mateix nom mentre tinguessin el packagename diferent...

On Jun 25, 2012 5:47 PM, "Andreas Blick" <[hidden email]> wrote:
En el AppStore puedes registrar una App sin subirla. No hace falta ni HelloWorld ni nada. De esta manera te reservas el nombre ...On 25/06/2012, at 16:48, Jordi - wakumaku <[hidden email]> wrote:

just estava llegint ara per Stackoverflow aquesta solució i em sembla que en hi ha prou.

Vaig a veure l'appstore si funciona igual :)

Jordi
-------------------


2012/6/25 Bernat <[hidden email]>

No crec, pero pots crear la app, rolno hello world i penjarla, despres la deactives i ja ho tens


--

Sergi Martínez


[hidden email]

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to CatDroid+u...@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Registrar nom d'aplicació (Market/AppStore)

Ivan-2
Ok, gràcies.

On Tuesday, February 17, 2015 at 1:32:54 PM UTC+1, E. Aguilera wrote:

Jo crec que si no tens el nom registrat legalment google no es ficarà per el mig...

A no ser que sigui un cas molt descarat que pugui induir a l'usuari a pensar que una altre app és la teva, copiant icona, etc...

Esteve Aguilera
@esteveaguilera
Fewlaps S.C
<a href="http://www.fewlaps.com" target="_blank" rel="nofollow" onmousedown="this.href='http://www.google.com/url?q\75http%3A%2F%2Fwww.fewlaps.com\46sa\75D\46sntz\0751\46usg\75AFQjCNFJjMTV-UtY9PQsoklqZcxyMyefSg';return true;" onclick="this.href='http://www.google.com/url?q\75http%3A%2F%2Fwww.fewlaps.com\46sa\75D\46sntz\0751\46usg\75AFQjCNFJjMTV-UtY9PQsoklqZcxyMyefSg';return true;">www.fewlaps.com

On Feb 17, 2015 1:22 PM, "Ivan" <<a href="javascript:" target="_blank" gdf-obfuscated-mailto="woODyQJCrrgJ" rel="nofollow" onmousedown="this.href='javascript:';return true;" onclick="this.href='javascript:';return true;">ivan.pic...@...> wrote:
Hola de nou,

En aquest cas no em lucro amb l'aplicació però en altres casos en que un altra app es posés el mateix nom que la app que has desenvolupat es podria sol·licitar a Google que fes alguna cosa com avisar per a que li canviïn de nom o retirar-la del play?

Salutacions!

On Monday, February 16, 2015 at 2:27:04 PM UTC+1, jurmeneta wrote:

Hola,

Crec q el nom complet té en compte el package.

On 16 Feb 2015 12:13, "Ivan" <[hidden email]> wrote:
Hola,

Sento reobrir el tema.

En el meu cas vaig fer una app en android i la vaig pujar al Google Play anomenada Airecat.

Ara fa un temps, la generalitat va publicar un altra app però inicialment amb el nom Aire.cat. Al cap de no gaire li van posar el mateix nom, Airecat sense el punt.

Per tant, actualment, sí es pot posar el mateix nom inclòs si es exactament del mateix tema.

Salutacions,El dimarts, 26 juny de 2012 9:44:30 UTC+2, Sergi Martínez va escriure:
Exacte. El problema que vaig tenir es que van pujar una app per fer una prova amb el nom bo, la van borrar i després no permetia crear una altra amb el mateix nom

2012/6/26 Roc Boronat <[hidden email]>
Crec que és a l'AppStore on no hi poden haver diferents apps amb el mateix nom.

Roc Boronat
<a href="http://rocboronat.net/" rel="nofollow" target="_blank" onmousedown="this.href='http://www.google.com/url?q\75http%3A%2F%2Frocboronat.net%2F\46sa\75D\46sntz\0751\46usg\75AFQjCNGyx3X15b6yQrHU0uqhN64LNke6tw';return true;" onclick="this.href='http://www.google.com/url?q\75http%3A%2F%2Frocboronat.net%2F\46sa\75D\46sntz\0751\46usg\75AFQjCNGyx3X15b6yQrHU0uqhN64LNke6tw';return true;">http://rocboronat.net


El 26 de juny de 2012 5:56, Bernat <[hidden email]> ha escrit:

Crec que no, em sona que el Sergi va tenir problemes x aixo oi?

Perdoneu la brevetat i les faltes tipografiques, reponc de del móbil.

El 26/06/2012 05:51, "Esteve Aguilera" <[hidden email]> escribió:

Jo creia que al Google Play dues apps podien tenir el mateix nom mentre tinguessin el packagename diferent...

On Jun 25, 2012 5:47 PM, "Andreas Blick" <[hidden email]> wrote:
En el AppStore puedes registrar una App sin subirla. No hace falta ni HelloWorld ni nada. De esta manera te reservas el nombre ...On 25/06/2012, at 16:48, Jordi - wakumaku <[hidden email]> wrote:

just estava llegint ara per Stackoverflow aquesta solució i em sembla que en hi ha prou.

Vaig a veure l'appstore si funciona igual :)

Jordi
-------------------
<a href="http://wakumaku.com" rel="nofollow" target="_blank" onmousedown="this.href='http://www.google.com/url?q\75http%3A%2F%2Fwakumaku.com\46sa\75D\46sntz\0751\46usg\75AFQjCNHqtLzbU3Ort1C-YzLePXhX883N8Q';return true;" onclick="this.href='http://www.google.com/url?q\75http%3A%2F%2Fwakumaku.com\46sa\75D\46sntz\0751\46usg\75AFQjCNHqtLzbU3Ort1C-YzLePXhX883N8Q';return true;">http://wakumaku.com2012/6/25 Bernat <[hidden email]>

No crec, pero pots crear la app, rolno hello world i penjarla, despres la deactives i ja ho tens


--

Sergi Martínez


[hidden email]
<a href="http://sergiandreplace.com" rel="nofollow" target="_blank" onmousedown="this.href='http://www.google.com/url?q\75http%3A%2F%2Fsergiandreplace.com\46sa\75D\46sntz\0751\46usg\75AFQjCNFBVQcTiF4qJuwq_2tkJQDQJ_JdQw';return true;" onclick="this.href='http://www.google.com/url?q\75http%3A%2F%2Fsergiandreplace.com\46sa\75D\46sntz\0751\46usg\75AFQjCNFBVQcTiF4qJuwq_2tkJQDQJ_JdQw';return true;">http://sergiandreplace.com

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to CatDroid+u...@googlegroups.com.
For more options, visit <a href="https://groups.google.com/d/optout" rel="nofollow" target="_blank" onmousedown="this.href='https://groups.google.com/d/optout';return true;" onclick="this.href='https://groups.google.com/d/optout';return true;">https://groups.google.com/d/optout.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to <a href="javascript:" target="_blank" gdf-obfuscated-mailto="woODyQJCrrgJ" rel="nofollow" onmousedown="this.href='javascript:';return true;" onclick="this.href='javascript:';return true;">CatDroid+u...@googlegroups.com.
For more options, visit <a href="https://groups.google.com/d/optout" target="_blank" rel="nofollow" onmousedown="this.href='https://groups.google.com/d/optout';return true;" onclick="this.href='https://groups.google.com/d/optout';return true;">https://groups.google.com/d/optout.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.