Searching for iOS man @ InfoJobs

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Searching for iOS man @ InfoJobs

Roc Boronat-2
Hola!

Only for the information: InfoJobs està buscant a un cracken iOS. I tot i lo "chico startup" que sóc, InfoJobs és un lloc genial per a treballar. Així que de cap!


I de fet, per a agilitzar-ho una mica, escriviu-me un mail, amb la [hidden email] en CC, explicant-nos quines apps bestials has fet, quantes descàrregues aproximades tenen, i alguns links al productet o productàs que vas fer.

Mil gràcies!

Salut,

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [GDG Barcelona] Searching for iOS man @ InfoJobs

Juan Francisco Sánchez Ramos

Molta sort,  dona records a Carles Ferrer :)

El 05/05/2015 15:52, "Roc Boronat" <[hidden email]> escribió:
Hola!

Only for the information: InfoJobs està buscant a un cracken iOS. I tot i lo "chico startup" que sóc, InfoJobs és un lloc genial per a treballar. Així que de cap!


I de fet, per a agilitzar-ho una mica, escriviu-me un mail, amb la [hidden email] en CC, explicant-nos quines apps bestials has fet, quantes descàrregues aproximades tenen, i alguns links al productet o productàs que vas fer.

Mil gràcies!

Salut,

--
Hazte miembro en la web del GDG ( http://goo.gl/ngNRi ), y para no perderte nada sigue al GDG Barcelona en Google+ ( http://goo.gl/f3xo4 ), Twitter ( twitter.com/GDGBarcelona ), y su blog ( http://gdgbarcelona.blogspot.com.es/ )
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "GDG Barcelona" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a [hidden email].
Para publicar en este grupo, envía un correo electrónico a [hidden email].
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [GDG Barcelona] Searching for iOS man @ InfoJobs

Roc Boronat-2
De la teva part!

Com a "Juan Francisco Sánchez Ramos" no li ve res, pero com a Juanfra ha estat més ràpid XD


El dia 8 de maig de 2015, 17:07, Juan Francisco Sánchez Ramos <[hidden email]> ha escrit:

Molta sort,  dona records a Carles Ferrer :)

El 05/05/2015 15:52, "Roc Boronat" <[hidden email]> escribió:
Hola!

Only for the information: InfoJobs està buscant a un cracken iOS. I tot i lo "chico startup" que sóc, InfoJobs és un lloc genial per a treballar. Així que de cap!


I de fet, per a agilitzar-ho una mica, escriviu-me un mail, amb la [hidden email] en CC, explicant-nos quines apps bestials has fet, quantes descàrregues aproximades tenen, i alguns links al productet o productàs que vas fer.

Mil gràcies!

Salut,

--
Hazte miembro en la web del GDG ( http://goo.gl/ngNRi ), y para no perderte nada sigue al GDG Barcelona en Google+ ( http://goo.gl/f3xo4 ), Twitter ( twitter.com/GDGBarcelona ), y su blog ( http://gdgbarcelona.blogspot.com.es/ )
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "GDG Barcelona" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a [hidden email].
Para publicar en este grupo, envía un correo electrónico a [hidden email].
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.