captura video

classic Classic list List threaded Threaded
7 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

captura video

David Regordosa
Ei nois! una pregunta rapida.
Al curro volem fer un video tutorial d'una app que estem fent. Donat que els testos d'usabilitat han demostrat que calen 14 doctorats al MIT per saber fer anar la app, els companys de marqueting ho volen solucionar tot amb un video txatxi que expliqui com funciona.
En resum, que m'enrotllo, com grabeu videos de la app? he vist pel market alguna app que captura sortida de pantalla, necessita root obviament, pero no m'acaben de convencer. Ho feu a traves del PC amb l'emulador?
Coneixeu algun soft que ho foti be? (es igual que sigui de pagament)

I no em mateu....si us plau....pero els mestres ninja que també publiquen apps en iOS, com ho feu? :)

Com sempre moltes gracies!!


David Regordosa

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: captura video

Sergi Martínez
Android Studio pot fer-ho, al mateix lloc on tens el botó de capturar imatge hi ha un altre de capturar video

On Wed, 4 Mar 2015 at 15:36 David Regordosa <[hidden email]> wrote:
Ei nois! una pregunta rapida.
Al curro volem fer un video tutorial d'una app que estem fent. Donat que els testos d'usabilitat han demostrat que calen 14 doctorats al MIT per saber fer anar la app, els companys de marqueting ho volen solucionar tot amb un video txatxi que expliqui com funciona.
En resum, que m'enrotllo, com grabeu videos de la app? he vist pel market alguna app que captura sortida de pantalla, necessita root obviament, pero no m'acaben de convencer. Ho feu a traves del PC amb l'emulador?
Coneixeu algun soft que ho foti be? (es igual que sigui de pagament)

I no em mateu....si us plau....pero els mestres ninja que també publiquen apps en iOS, com ho feu? :)

Com sempre moltes gracies!!


David Regordosa

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: captura video

David Regordosa
Ostia, merci Sergi. Com que sempre executem directament sobre dispositius ja ni m'entero de les opcions que et dona l'emulador.
Ho provo!

2015-03-04 15:37 GMT+01:00 Sergi Martínez <[hidden email]>:
Android Studio pot fer-ho, al mateix lloc on tens el botó de capturar imatge hi ha un altre de capturar video

On Wed, 4 Mar 2015 at 15:36 David Regordosa <[hidden email]> wrote:
Ei nois! una pregunta rapida.
Al curro volem fer un video tutorial d'una app que estem fent. Donat que els testos d'usabilitat han demostrat que calen 14 doctorats al MIT per saber fer anar la app, els companys de marqueting ho volen solucionar tot amb un video txatxi que expliqui com funciona.
En resum, que m'enrotllo, com grabeu videos de la app? he vist pel market alguna app que captura sortida de pantalla, necessita root obviament, pero no m'acaben de convencer. Ho feu a traves del PC amb l'emulador?
Coneixeu algun soft que ho foti be? (es igual que sigui de pagament)

I no em mateu....si us plau....pero els mestres ninja que també publiquen apps en iOS, com ho feu? :)

Com sempre moltes gracies!!


David Regordosa

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.--
----------------------------------------
David Regordosa
http://www.2Snakes.com

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: captura video

Bernat
El fer video amb l'ADB es pot fer desde l'emulador o el dispositiu :D

On Wed, Mar 4, 2015 at 4:16 PM David Regordosa <[hidden email]> wrote:
Ostia, merci Sergi. Com que sempre executem directament sobre dispositius ja ni m'entero de les opcions que et dona l'emulador.
Ho provo!

2015-03-04 15:37 GMT+01:00 Sergi Martínez <[hidden email]>:
Android Studio pot fer-ho, al mateix lloc on tens el botó de capturar imatge hi ha un altre de capturar video

On Wed, 4 Mar 2015 at 15:36 David Regordosa <[hidden email]> wrote:
Ei nois! una pregunta rapida.
Al curro volem fer un video tutorial d'una app que estem fent. Donat que els testos d'usabilitat han demostrat que calen 14 doctorats al MIT per saber fer anar la app, els companys de marqueting ho volen solucionar tot amb un video txatxi que expliqui com funciona.
En resum, que m'enrotllo, com grabeu videos de la app? he vist pel market alguna app que captura sortida de pantalla, necessita root obviament, pero no m'acaben de convencer. Ho feu a traves del PC amb l'emulador?
Coneixeu algun soft que ho foti be? (es igual que sigui de pagament)

I no em mateu....si us plau....pero els mestres ninja que també publiquen apps en iOS, com ho feu? :)

Com sempre moltes gracies!!


David Regordosa

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.--
----------------------------------------
David Regordosa
http://www.2Snakes.com

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: captura video

David Regordosa
Pots capturar tb del dispositiu?


jejejeje...doncs anava ben perdut amb això. Ok! doncs ja em serveix! 

Gracies nois!
2015-03-04 16:26 GMT+01:00 Bernat <[hidden email]>:
El fer video amb l'ADB es pot fer desde l'emulador o el dispositiu :D

On Wed, Mar 4, 2015 at 4:16 PM David Regordosa <[hidden email]> wrote:
Ostia, merci Sergi. Com que sempre executem directament sobre dispositius ja ni m'entero de les opcions que et dona l'emulador.
Ho provo!

2015-03-04 15:37 GMT+01:00 Sergi Martínez <[hidden email]>:
Android Studio pot fer-ho, al mateix lloc on tens el botó de capturar imatge hi ha un altre de capturar video

On Wed, 4 Mar 2015 at 15:36 David Regordosa <[hidden email]> wrote:
Ei nois! una pregunta rapida.
Al curro volem fer un video tutorial d'una app que estem fent. Donat que els testos d'usabilitat han demostrat que calen 14 doctorats al MIT per saber fer anar la app, els companys de marqueting ho volen solucionar tot amb un video txatxi que expliqui com funciona.
En resum, que m'enrotllo, com grabeu videos de la app? he vist pel market alguna app que captura sortida de pantalla, necessita root obviament, pero no m'acaben de convencer. Ho feu a traves del PC amb l'emulador?
Coneixeu algun soft que ho foti be? (es igual que sigui de pagament)

I no em mateu....si us plau....pero els mestres ninja que també publiquen apps en iOS, com ho feu? :)

Com sempre moltes gracies!!


David Regordosa

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.--
----------------------------------------
David Regordosa
http://www.2Snakes.com

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.--
----------------------------------------
David Regordosa
http://www.2Snakes.com

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: captura video

Sergi Martínez

Jo diria que sr


El mié., 4 de marzo de 2015 16:59, David Regordosa <[hidden email]> escribió:
Pots capturar tb del dispositiu?


jejejeje...doncs anava ben perdut amb això. Ok! doncs ja em serveix! 

Gracies nois!
2015-03-04 16:26 GMT+01:00 Bernat <[hidden email]>:
El fer video amb l'ADB es pot fer desde l'emulador o el dispositiu :D

On Wed, Mar 4, 2015 at 4:16 PM David Regordosa <[hidden email]> wrote:
Ostia, merci Sergi. Com que sempre executem directament sobre dispositius ja ni m'entero de les opcions que et dona l'emulador.
Ho provo!

2015-03-04 15:37 GMT+01:00 Sergi Martínez <[hidden email]>:
Android Studio pot fer-ho, al mateix lloc on tens el botó de capturar imatge hi ha un altre de capturar video

On Wed, 4 Mar 2015 at 15:36 David Regordosa <[hidden email]> wrote:
Ei nois! una pregunta rapida.
Al curro volem fer un video tutorial d'una app que estem fent. Donat que els testos d'usabilitat han demostrat que calen 14 doctorats al MIT per saber fer anar la app, els companys de marqueting ho volen solucionar tot amb un video txatxi que expliqui com funciona.
En resum, que m'enrotllo, com grabeu videos de la app? he vist pel market alguna app que captura sortida de pantalla, necessita root obviament, pero no m'acaben de convencer. Ho feu a traves del PC amb l'emulador?
Coneixeu algun soft que ho foti be? (es igual que sigui de pagament)

I no em mateu....si us plau....pero els mestres ninja que també publiquen apps en iOS, com ho feu? :)

Com sempre moltes gracies!!


David Regordosa

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.--
----------------------------------------
David Regordosa
http://www.2Snakes.com

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.--
----------------------------------------
David Regordosa
http://www.2Snakes.com

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: captura video

Roc Boronat-2
Bones!

Sí, des de KitKat que es pot gravar la pantalla en video. I vet aquí el link que ho explica!


Salut,


El dia 5 març de 2015, 11:21, Sergi Martínez <[hidden email]> ha escrit:

Jo diria que sr


El mié., 4 de marzo de 2015 16:59, David Regordosa <[hidden email]> escribió:

Pots capturar tb del dispositiu?


jejejeje...doncs anava ben perdut amb això. Ok! doncs ja em serveix! 

Gracies nois!
2015-03-04 16:26 GMT+01:00 Bernat <[hidden email]>:
El fer video amb l'ADB es pot fer desde l'emulador o el dispositiu :D

On Wed, Mar 4, 2015 at 4:16 PM David Regordosa <[hidden email]> wrote:
Ostia, merci Sergi. Com que sempre executem directament sobre dispositius ja ni m'entero de les opcions que et dona l'emulador.
Ho provo!

2015-03-04 15:37 GMT+01:00 Sergi Martínez <[hidden email]>:
Android Studio pot fer-ho, al mateix lloc on tens el botó de capturar imatge hi ha un altre de capturar video

On Wed, 4 Mar 2015 at 15:36 David Regordosa <[hidden email]> wrote:
Ei nois! una pregunta rapida.
Al curro volem fer un video tutorial d'una app que estem fent. Donat que els testos d'usabilitat han demostrat que calen 14 doctorats al MIT per saber fer anar la app, els companys de marqueting ho volen solucionar tot amb un video txatxi que expliqui com funciona.
En resum, que m'enrotllo, com grabeu videos de la app? he vist pel market alguna app que captura sortida de pantalla, necessita root obviament, pero no m'acaben de convencer. Ho feu a traves del PC amb l'emulador?
Coneixeu algun soft que ho foti be? (es igual que sigui de pagament)

I no em mateu....si us plau....pero els mestres ninja que també publiquen apps en iOS, com ho feu? :)

Com sempre moltes gracies!!


David Regordosa

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.--
----------------------------------------
David Regordosa
http://www.2Snakes.com

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.--
----------------------------------------
David Regordosa
http://www.2Snakes.com

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Catalonia Android Community Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [hidden email].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.